Anna Duell

Anna Duell

Arkitekt SAR/MSA Chalmers

Vibeke Jansson

Vibeke Jansson

Arkitekt SAR/MSA KTH

Voids är ett nätverk av arkitekter som samarbetar i projekt.

Vår vision är att arkitekturen ska bidra till ett gott liv genom inspiration, funktion, värdeökning och skönhet- där människan är i fokus.
Behovet som vi ger en lösning på kan se ut på olika sätt beroende på projekt, men den skall alltid ge mervärde ifråga om livskvalité, ekonomisk värdeökning och tillförda estetiska värden.

Magdalena Roupe Zotterman

Magdalena Roupe Zotterman

Arkitekt SAR/MSA KTH

Joanna Oleksak

Joanna Oleksak

Arkitekt SAR/MSA

Tuva Gotte

Tuva Gotte

Arkitekt SAR/MSA Chalmers

Susanna Sjödin

Susanna Sjödin

Arkitekt SAR/MSA KTH